Adaptace nových dětí ve školce + potřeby do školky

Naše dítě je poprvé v mateřské škole

Zde je několik všeobecných rad pro období adaptace.

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:
vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami

 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s "novou autoritou" - paní učitelkou
 • odloučení od rodičů

1. Jak dítěti pomoci?

 • - Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
 • - Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 • - Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
 • - Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinností - vy práci, vaše dítě školku.
 • - Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • - Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (hračku, plyšáka). K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
 • - Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • - Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
 • - O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.
 • - Komunikujte s učitelkou. Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • - Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte.
 • - Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky –   informace si však nevynucujte.
 • - Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
 • - Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 • - Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.

2. Co byste nikdy neměli dělat:

 • - Nenechte se obměkčit - buďte důslední. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • - Nestrašte své dítě školkou. Např. větou „Počkej, ve školce ti ukážou, tam se s tebou nebude nikdo mazlit....“
 • - Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • - Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.
 • - Netvrďte dítěti cestou do školky,že do školky nejdete, že jdete jenom na procházku, na nákup...

3. Co by mělo tříleté dítě umět při nástupu do mateřské školy:

Hygiena:

 • - Samostatně používat toaletu.
 • - Umýt si ruce mýdlem a samo se utřít.
 • - Používat kapesník a vysmrkat se.

Oblékání:

 • - Obléknout se a svléknout s malou dopomocí dospělého.
 • - Obouvat a vyzout boty.
 • - Složit si svoje oblečení.

Stolování:

 • - Pít z hrnku, ze skleničky.
 • - Držet lžíci, umět s ní jíst.
 • - Při jídle sedět u stolu, udržovat čistotu.

Komunikace:

 • - Říci, co chce, potřebuje.
 • - Odloučit se na chvíli od rodičů.

Jiné dovednosti:

 • - Zvládat chůzi po schodech.
 • - Ujít kratší vzdálenost (cca 30 min.).
 • - Chodit za ruku po chodníku.

4. Co potřebuje dítě do školky:

 • - čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, legíny, sukni...
 • - přezůvky do třídy ( ne pantofle- z bezpečnostních důvodů)
 • - na odpolední odpočinek- pyžamo nebo noční košili
 • - náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ "nehody"(umazání se, polití se,…)
 • - oblečení na pobyt venku- pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat
 • - v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek
 • - doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku hlavyMetodiky a tipy:

Děti a mediální gramotnost
Jsme součástí digitálního světa, ale stále je třeba klást důraz na bytí a prožitek. Odložme tedy digitální technologie a pojďme si s dětmi hrát, povídat a prožívat společné okamžiky.

V pdftomto souboru jsou stručná pravidla, jak využívat digitálních technologií k rozvoji mediální gramotnosti dítěte, ale současně podporovat fyzické i psychické zdraví dítěte a chránit dítě před závislostí na digitálních technologiích.


Činnosti a hry pro děti:

Vydejte se na výlet do přírody
- Místem výletu může být louka, park, les, rybník, apod. Tipy na činnosti, které můžete na výletě dělat.
- Tvoření mandaly nebo jiného obrázku – nasbírejte různé přírodniny a tvořte na zemi různé obrázky. Při tvoření může dítě určovat vlastnosti přírodnin (např.: list buku – rostl na buku, než na podzim strom opadal, má hnědou barvu, je plochý, křehký a lehký, není hladký na dotek; kámen – má šedou barvu, patří do neživé přírody, tento je těžší než list buku, je drsný a má ostrou hranu).
- Pozorování okolí – nechte dítě prohléhnout si blízké okolí a poté mu pokládejte otázky (např.: Co roste vedle rybníka? Je na obloze Slunce, nebo mraky? Jaká tu roste tráva? Viděl/a jsi nějaké zvíře? Jak vypadá strom, který roste u cesty?).
- Hláskování – hrajte si s hláskami a nechte dítě určovat první hlásku ve slovech označující věci kolem vás, vymyslete další slova na tuto hlásku.
- Svačina – smlsněte si na svačině, kterou jste si s sebou společně doma připravili, vyzvěte dítě, aby vám řeklo postup, jakým jste svačinu připravovali.
- Schovávaná – zahrajte si na schovávanou a v případě, že to v daném místě nejde, schovávejte místo sebe menší předmět přinesený z domu.
- Poznávejte zvířata, rostliny, květiny a stromy, další věci kolem vás.
- Při toulání přírodou si povídejte a nechte děti přemýšlet a dokončovat věty (např.: Co by se stalo, kdyby začalo jezdit lesem hodně aut? Co bychom měli udělat, kdybychom našli ležící zraněnou srnku? Co mám udělat se sáčkem od svačiny, když tu není odpadkový koš?).
- Prostorová orientace – dávejte dítěti pokyny na procvičení prostorové orientace (např.: běž k pařezu a polož za něj kámen; vezmi větev, která leží vedle stromu, a polož ji mezi dva velké kameny), zeptejte se dítěte „Kde leží…?“ a chtějte po něm odpověď celou větou s použitím předložek (např: Kůra stromu leží v trávě před stromem).

Všude samá voda
- Pusťte si pptprezentaci a při jejím prohlížení si povídejte o jednotlivých obrázcích, o skupenstvích vody, o výskytuvody . Nakonec můžete dítěti vytisknout grafomotorické pracovní listy.

Bludiště
- Najděte cestu ve čtyřech pdfbludištích a řekněte, proč právě tyto věci / osoby / zvířata k sobě patří.

Rozmanitost světa
- Vytiskněte si pdfpracovní listy a zjistěte, proč jsou všichni lidé stejní a zároveň trošku jiní.

Zábavná vzdělávací videa zaměřená na různé oblasti 
- doporučujeme využít : Videa pro předškoláky - ČT edu

Poskládejte si pejska z papíru
 pejsek z papiru

Naučte se básničky o zvířátkách
Motám, motám, klubíčko,   Dupy, dupy, nožky, nohy,   Slepičko kdákalko, kuřátka voď.
podívej se babičko,   koza Líza, ta má rohy.   Husičko kejhalko, s housaty choď.
napravíme za krátko,   Trky, trky, takhle trká,   Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.
co vyvedlo koťátko.   do Aničky pořád strká.   Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.
    Cupy, cupy, zelí chroupá,   Koníčku běloušku, hopsa, běž, 
    koza Líza není skoupá,   s hříbátkem pro oves pojedeš.
    o zelí, o zelí,    
    hned se s tebou rozdělí.    

Šipky
- Pokud máte doma šipky, použijte je k soutěži.
       1. Křídami nakreslete na dřevěnou plochu terč a házení šipkami na terč může začít.
       2. Na zábavnější variantu budete potřebovat nafouknuté menší balonky, na které můžete fixami napsat čísla s body.
           Házení šipkami na balonky může začít.
- U této hry můžete s dětmi procvičovat poznávání číslic, jednoduché sčítání bodů (můžete k tomu využít ještě kamínky, aby mělo dítě zrakovou oporu), porovnávání více x méně x stejně bodů, apod.

Naučte se písničku "Když jsem já sloužil…. "
- Odkaz je zde: https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

Zacvičte si jarní jógu 
- Popis cviků s obrázky jsou pdfzde.

Hádanky
Nikoho se neleká, skáče, běhá, zaštěká.
Hoď mu klacek, jdi si s ním hrát, je to tvůj věrný kamarád. (pes)

Vidí myšku, hned ji chytí, očima si přitom svítí,
každý kluk i holčička, ví, že je to … (kočička)

Obilí i zrnko máku, hned si vezme do zobáku,
za to snáší vajíčka. Kdopak je to?… (slepička)

Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé.
Navíc není králem v kráse! Poznali jste? Je to … (prase)

Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko.
Poznali jste? Sláva! Je to totiž … (kráva)

Skákání gumy
- Návod na skákání naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=nsF6aY3y_OU

Zkuste si přečíst společně pohádku
- Pohádku "Kdo je zná?" a "Co všechno maluje slunce?" naleznete pdfzde.

Naučte se básničku o jaru

Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.
Jaro ťuká: Ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk!
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.
Už byl první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!

Závody kelímků
- Budete potřebovat jakýkoliv kelímek (např.od jogurtu), brčko a vlastní dech!
- Uspořádejte si doma závody a soutěžte se sourozencem nebo rodiči. Čí kelímek bude nejrychlejší? https://www.youtube.com/watch?v=Zoo-DCEHEKQ

Provazová síť
- Z klubka vlny nebo provázku vytvořte venku mezi stromy „spletitou síť“.
- Cílem prolézačky je, aby se dítě nedotklo žádného provázku a prolezlo co nejrychleji.

Kolik domácích zvířátek znáš?
- Zkuste si vyjmenovat, co nejvíce domácích zvířátek. Víte, jak se jmenují jejich mláďátka?
- Namaluj tvé nejoblíbenější zvířátko a pochlub se nám svým výtvorem v soukromé skupině na facebooku.

Počítání s ruličkami
- Procvičte s dětmi počítání. Vyrobte si zábavnou pomůcku ruliček od toaletního papíru.
- Ruličku nastříhejte tak, ať z ní vzniknou 3 menší ruličky a nabarvěte je barvou nebo jinak ozdobte. Rodiče vám fixou na ruilčky napíšou číslice.
- Hry s ruličkami:
       * navlékaní ruliček s čísly od nejmenšího po největší na provázek se zrakovou oporou (na papíře napsaná po sobě jdoucí čísla);
       * "nahazování" ruliček na větvičku či hůlku od o největšího po nejmenší (se zrakovou oporou);
       * hledání ruliček podle po sobě jdoucích čísel (doma, venku);
       * vkládání do ruliček počet drobných předmětů dle čísla (pro zjednodučení dětem dejte k ruličkám papírky s tečkami v počtu podle čísel na
         ruličkách.

Zahradničte
- Vyčleňte dětem “kousek záhonu”, o který se budou starat samy. Nechte je, ať si samy zvolí rostlinky, které si budou chtít vypěstovat. Radost z ředkviček, mrkve či kukuřice bude potom
o to větší. Semínek raději zasaďte vice, aby nepřišlo místo úspěchu nežádoucí zklamání.
- Naučte se u toho s dětmi písničku:   Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,
                                                                  vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.
                                                                  Nebyla to rozmarýna , byl to křen, byl to křen,
                                                                  vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.

Konvičková
- Zacvičte si s konvičkou, předávejtesi ji okolo těla, pod koleny, držet oběma rukama a dávejte ji od sebe k sobě, do stran,... Fantazii se meze nekladou.
- Zkuste si cviky s prázdnou konvičkou a potom ji naplňte vodou a při cvičení dávejte pozor, ať se voda nevylije.

“Co to je?” (hádanky)
- Růžová je, leze z hlíny, kos má na ní laskominy. (žížala)
- Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka a není to kočka. (kocour)
- Na vysokém stonku z luk, obláček si nesl kluk. Foukl trochu, foukl víc - a z obláčku není nic. (pampeliška)
- Slunce v dešti kreslí most – malým dětem pro radost. (duha)
- Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý. Co je to? (kotě)

Kvíz o jarních květinách 
- Kvíz vytvořený Domem dětí a mládeže v Uničově můžete otevřít pdfzde.

Kouzelné květiny

- Na papír nakreslete květy tak, že kružítkem uděláte kružnici libovolného poloměru. Nenajdete-li kružítko, stejně dobře vám poslouží malá kulatá sklenička. K obvodu kruhu přikládejte prst (první článek ukazováčku) a obkreslete ho na papír – vzniknou vám tak okvětní lístky. Květiny vymalujte a vystřihněte. Všechny okvětní lístky ohněte směrem do středu květu.
- A teď přijde na řadu “kouzelný okamžik”. Do mísy nalijte studenou vodu a na hladinu položte složené květy a kochejte se tou podívanou. 
kouzelne kvetiny

Jarní procházka
- Najděte venku na procházce: Slunce, narcis, žížalu, včelu, pampelišku, kosa, mravence, kaluž a kočičky (na větvích stromu). Všechno si pořádně prohlédněte a zapamatujte. Až přijdete domů, vzpomeňte si, co všechno jste venku viděli a nakreslete to pastelkami na papír.

Vylušti tajenku
tajenka

Zápich do osení
- Vyrobte si dle své fantazie a možností zápich (zajíčka, kuřátka, vajíčka) a zapíchněte ho vyrostllého osení. Máme pro vás malou inspiraci.
zapich

Velikonoční koleda

Pro kluky
  Pro holky
Upletl jsem pomlázku,   Kropenatá slepička,
je hezčí než z obrázku.   snesla bílá vajíčka.
Všechny holky, které znám,   Obarvím je, vymaluji,
navštívím a vymrskám.   všechny chlapce podaruji.
Než mi dají vajíčko,   Pentličky si nastříhám,
vyplatím je maličko.   na pomlázku jim je dám.

Velikonoční razítka
- Z brambor si vyřežte razítka. Vystřihněte si z papíru vajíčko – kraslici, kterou si nazdobíte otiskováním bramborových tiskátek namočených v barvě.

Zacvičte si jógu
joga se slunickem

Vajíčka, kam se podíváš
-  Na uvolnění ruky, procvičování jemné motoriky, rozvoj fantazie a kreativity, rozvoj zrakového vnímání a prostorové orientace, rozvoj předmatematických představ
     
Kreslení    - např.: kreslení na svislé ploše na velkém formátu papíru / na tabuli, kreslení klacíkem v písku / v kaluži,...
Modelování   - tvoření vajíček z plastelíny, z modelovací hmory, z bláta, ze slaného těsta, z lineckého těsta,...
Tvoření   - skládání na ploše či v prostoru z přírodnin, z kostek, tvoření vajíček z navlečených korálků, tvoření plastických vajíček slepováním kuliček vyzvořených z papíru 
Počítání   - počítaní vajíček do pěti (počítání s ukazováním, názorné sčítání, porovnávání a určování méně x více,...)
Zdobení   - zdobení vajíček z papíru různými technikami, zdobení perníkových kraslic cukrovou polevou / čokoládou, barvení vajíček vařením v cibulových slupkách

Upečte si spolu velikonočního beránka
velikonocni beranek


Velikonoční písně
- Poslechněte si velikonoční písničku na tomto odkazu a zkuste se ji naučit.
- Pusťte si na tomto odkazu písničku Pavla Nováka, tancujte a dovádějte, jak je libo.

Velikonoční říkanky

Panímámo zlatičká,   Já jsem malý koledníček, tetičko,
darujte nám vajíčka.   přišel jsem si pro červený vajíčko,
Nedáte-li vajíčka,   pro vajíčko červený, koláč bílý,
uteče vám slepička   jsem-li já vám, má tetičko, koledníček milý?
do horního rybníčka    
a z rybníčka do louže,   Já mám ptáčka v lese, strakatý vajíčka nese,
kdo jí odtud pomůže?   zelený, červený, bílý, tak, jak se komu líbí.

Hádanky
- Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka. Co je to? (kuřátko)
- Cupy, dupy u chalupy, kapy, kapy na okapy. Co je to? (déšť)
- Znám jednoho ptáčka, dobrého zpěváčka. Černý nosí fráček, žlutý má zobáček. Co je to? (kos)
- Na krovky i nad zadeček, nakreslila sedm teček, jedné broučí dceruška, která? Přece …….. (beruška)
- Krásné kresby na křídlech, až se z toho tají dech. Koho jsem to chytila? Asi nejspíš…... (motýla)

Učíme se venku
- Běžte ven a vyhledávejte zvířata. Povídejte si o zvířecích rodinách, o mláďatech, o způsobu jejich života, čím se živí? Jaký je užitek zvířat pro lidi?
- Pozorujte a zkoumejte přírodu. Najděte strom  keř / rostlinu a pozorujte ji v průběhu dne a týdne. Jak se mění a proč? (růst, pučení, zelenání, kvetení).
- Dotkni se a vnímej přírodu hmatem (kůra stromu, tráva, kámen). Pojmenuj vlastnosti předmětu / rostliny (měkký, hladký, těžký, jemný,...).
- Vnímej sluchem a poslouchej zpěv ptáků, bzukot včel, vodu v potoce, hlasy zvířat,...
- Proběhni se po trávě, jezdi na kole, zaskákej si panáka, házejte si míčem a dovádějte.

Hra "Na žluté zobáčky"
- Pomůcky: kolíčky, drobečky pro kuřata (gumové žížalky nebo jiné gumové dobrůtky, větší kousky chleba, vršky PET lahví,...).
- Říkanka: Kuřátka, zobky, pod stolem drobky, zobky, zob, zobky, zob, jěště chvilku, hopky, hop.
- Dítě představuje kuřátko, má v ruce kolíček (zobáček kuřátka), kterým v rytmu básničky sbírá do zobáčku drobečky a přemísťuje je z plochy do misky.

Hra "Čáp ztratil čepičku"
Jeden stojí a říká: "Čáp ztratil čepičku".
Druhý chodí v prostoru a ptá se : "Jakou měla barvičku?".
První odpovídá: "Měla, měla barvičku... červenou".
Druhý se snaží co nejrychleji najít něco červeného a dotknout se toho.

Hádanka s říkankou

"Kdo se dívá do zahrady?                             
Kdo tě hřeje u vody?                                  
Kdo tě hlídá s kamarády?
Zlatá koule z oblohy. "
(sluníčko)
 
- Vyrobte si s dětmi "sluníčko na špejli". Vystřihněte sluníčko z papíru, vybarvěte žlutou barvou, dokreslete obličej, nastříhejte paprsky a přilepte na špejli.
slunicko zapich


Opičí dráha
- Každé dítě miluje dobrodružství, zdolávání překážek, lezení a běhání. Vytvořte dětem na zahradě „překážkovou“ neboli „opičí dráhu“. Pestrost překážek a série úkolů dětem posílí tělo a rozvine jejich obratnost. Nechte je balancovat na rovné tyči, skákat na jedné noze nebo zdolat vyšší překážku. Fantazii se meze nekladou.

Kreslení křídami
- Ozdobte si s dětmi váš chodník „jarem“. Kreslete kytičky a sluníčka barevnými křídami, nechte rozvinout jejich fantazii a procvičujte u toho s dětmi barvy. Budeme rádi, když výtvory dětí vyfotíte a pochlubíte se nám v komentářích v uzavřené facebookové skupině.

Zvěřinec
- Každý řekne své oblíbené zvíře a začne ho pantomimou předvádět. Zapojte celou rodinu a ze zahrady se vám rázem stane hotový zvěřinec. „Čím větší rachot, tím více to děti bude bavit“.
Hru můžete doplnit otázkami typu „ Jak se jmenují mláďata zvířat?“, „Kde zvířátko žije?“,...

Pověst o kočičkách
- Podle jedné polské pověsti před mnoha a mnoha lety jednoho jara plakala kočičí máma na břehu řeky, v níž se topila její koťátka. Vrby jívy, které tam rostly, jí chtěly pomoci, a tak spustily své větve do vody, aby se malá koťátka, která spadla do vody při chytání motýlů, měla čeho chytit. Koťátka se pevně chytila větví a vrby je dostaly bezpečně zpět na břeh. Od té doby v jejich větvích
každé jaro rozkvétají kočičky, jako připomínky tlapek malých koťátek, které se jich kdysi držely.
- Přečtěte dětem tuto pověst, udělejte si s dětmi procházku, najděte vrbu a doneste si z ní domů větvičky do vázy.
- Chlapci mohou s tatínky (dědečky) natrhat vrbové proutí a uplést si společně velikonoční pomlázku.Návod najdete například zde.

Velikonoční osení
- Zasaďte si s dětmi do květináče semínka obilí. S dětmi semínka zalévejte a pozorujte, jak obilí roste. Vzrostlé osení vám poté poslouží jako podklad pro velikonoční zajíčky, kuřátka nebo kraslice. Budete mít krásnou dekoraci k blížící se oslavě Velikonoc.

Větrná zábava
- Že na jaře fouká silný vítr a počasí je prostě nevyzpytatelné? To je pravda. Využijte ho s dětmi pro trochu „větrné zábavy“. Vezměte si bublifuk, tvořte bubliny a sledujte je. „Jak letí daleko a vysoko?“ „Kdo vyfoukne více či méně bublin?“ „Kdo vyfoukne největší bublinu?“
- Při tvoření bublin se soustřeďte na nádech nosem a kontrolovaný výdech pusou.

Hledaná
- Nechte děti hledat předměty, které sami schováte. Navádějte děti známými pobídkami: „zima, zima“, „přihořívá“, „hoří“.

Hopsaná
- Říkejte dětem, co mají dělat a děti předvádí. Můžete použít dvě varianty nebo obě spojit.
   1. „Jak dlouho vydržíš...“ skákat na pravé noze, na levé noze, skákat snožmo,...
   2. Procvičte u toho s dětmi počítání. Např.: skákej 5x na jedné noze, 3x na druhé noze, 6x snožmo, udělej 4 žabáky,...

Jarní procházka
- Vemte děti na procházku. Obraťte jejich pozornost na pečlivé vnímání přírody, okolí, lidí a předmětů, které v ní dokáží najít. Domluvte se, že po cestě budete hledat něco, co vám připomene jaro. Co to může být? Např.: rostliny (sněženky, bledule…), pupeny na stromech a keřích, jarní oblečení na lidech, osoba na in-line bruslích, na kole nebo na koloběžce, zpěv ptáků, žížala v trávě
- Zpestřete zábavu dětem tím, že u objeveného “znaku jara” je necháte vytleskat slabiky a zkusíte je nechat určit začáteční hlásku ve slově. (Slu-ní-čko).

Roční období
- Vyrobte si s dětmi 4 sluníčka, kdy každé bude představovat 1 roční období. Povídejte si s dětmi, co patří do jara, léta, podzimu a zimy. Procvičujte s dětmi také názvy měsíců v roce a dnů v týdnu.

Nácvik básně 
- Naučte se některou z básní k vyhánění zimy.

Zimo, zimo, táhni pryč,   Smrt chodí po vsi, má velký vousy.
nebo na tě vezmu bič!   Už nemůže choditi, musíme ji nositi.
Odtáhnu tě za pačesy   Od města k městu, neseme nevěstu,
za ty hory, za ty lesy,   jestli nám nic nedáte, tak si ji tu necháte!
Až se vrátím nazpátek,    
svleču zimní kabátek.   Nesem babu v koši, smrť nás o ňu prosí,
    už Mařena leží a zubama škeří.
                  
Vyrobte si s dětmi malou Morenu
- Ze dvou klacíků udělejte kříž, který ve středu svažte. Pak vezměte trochu sena a udělejte hlavu, přes kterou dáte kousek látky jako šátek. Přes kříž dejte také kousek látky, jako šaty. Obličej nazdobte podle fantazie.
- Morenu běžte nejpozději v sobotu 20. 3. vhodit do potoka, abychom vyhnali zimu a mohli přivítat jaro! Přitom na ni volejte říkanky, které jste se naučili k vyhánění zimy.

Klíč k jaru
- Vyrobte si s dětmi ,,jarní klíček“, kterým odemknete jaro (stromy, keře, trávník). Klíč může vypadat napřklad takto.
klic
- Přo odemykáníříkejte říkanku:

Odemyky, zamyky, odemkněte trávníky.
Vykouzlíme kytičku, zamáváme sluníčku.
Sněženky už venku kvetou, zimě se už nohy pletou.
Huš, huš, huš, uteč zimo už!

Hádanky
- Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity, dupity. (déšť)
- Trocha voda, trocha zem, volá na tě: "nechoď sem!". (bláto)
- Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno... (sněženka)
- Na nevelkém stonečku, spousta žlutých zvonečků, každý z nic má k jaru klíč, copak je to? (petrklíč)
- Malá kytka, celá bledá, ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule, rozkvétají… (bledule)

Nácvik písně "Jarní Slunce"
- Naučte se podle tohoto odkazu píseň o Sluníčku.

Pokusy s vodou
- Postup ke čtyřem pokusům s vodou je pdfzde.

Pohádka ,,Ubrousku, prostři se“
- Vyrobte si ubrousek - na kus bílé látky nebo papíru otiskujte bramborová tiskátka namočená do barev. Bramborová tiskátka vyrobíte vykrojením brambor do pořadovaného tvaru.
- Přečtěte dětem pohádku a potom si s dětmi povídejte o tom, co by si nechaly vykouzlit od zázračného ubrousku.
- Pohádka je dostupná například zde.

Výroba másla v PET lahvi
- Udělejte jednoduchý domácí pokus, při kterém si děti samy doma vyrobí máslo. Návod k výrobě je pdfzde.

Skákání panáka
- Nakreslete křídami dětem na chodník panáka, kterého si společně zaskákejte. 
- Děti si mohou zkusit nakreslit panáka dle své fantazie, nebo mohou zkusit napodobit vašeho panáka.

Hledání "bacilů"
- Vystřihněte si s dětmi z barevných papírů ,,bacily“ (alespoň 4 barvy). "Bacily" rozmístěte po bytě a nachystejte dětem nádoby stejných barev jako mají "bacily". Každý bacil má jinou barvu – způsobuje jinou nemoc. Děti budou hledat "bacily" a podle barev je roztřídí do připravených nádob. 

Zatancujte si s dětmi taneček na procvičení částí těla ,,Hoky – koky“
Teď dáme ruku tam   dáme ruku dopředu
a dáme ruku sem   dáme ruku dozadu
a dáme ruku tam   dáme ruku dopředu
a tak s ní zatřesem.   třeseme s rukou
Uděláme hoky-koky malou rotaci,   otáčíme se kolem své osy
ať máme legraci.   tleskáme do rytmu

Obměňujeme části těla (noha, hlava, břicho, atd.)

Na lékaře
– Zahrajte si na lékaře a pokuste se obvazy obvázat různé části těla.

Samá ruka, samá noha
- Děti i rodiče si obkreslí obrysy rukou a nohou, které následně vystřihnou, rozloží je na podlahu vedle sebe a prohlížejí si je. Určují, která noha/ruka je největší nebo nejmenší. Seřadí je podle velikosti. Určují polohu jednotlivých rukou/nohou (vedle, mezi, nad, pod,..)
- Ruce a nohy si je také vykreslit pastelkami, nebo vymalovat barvami.

Procvičování udržování rovnováhy
- Budete potřebovat hůlku a dostatek místa.
- Dítě si vezme dlouhou hůlku, která mu bude sahat přibližně k hrudníku a bude ji v jedné ruce. Postaví hůlku na zem před sebe a 3x ji co nejrychleji oběhne. Poté hůlku odhodí stranou a pokusí se jít rovně.

Zdravá hostina
- Vaření čaje - uvařte si s dětmi různé druhy čajů a udělejte ochutnávku, kdy bude dítě určovat chuť, vůni, barvu.
- Příprava zeleninového chlebíčku - děti si samy namažou chleba máslem a ozdobí ho různými druhy zeleniny.
- Příprava ovocného špízu - děti si nakrájí různé druhy ovoce (příborovým nožem) na kousky a napíchají je na špejle.

Báseň o čištění zubů 
- Naučte se s dětmi básničku a čistěte si zuby podle básničky!

Čistím zoubky řízy,řízy,
ať jsou bílé jako břízy.
Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,
horní a pak dolní řadu.
A jsou bílé jako sníh,
ať má radost každý z nich.

Co je zdravé a co ne?

- Vyrobte si s dětmi ,,zdravý a nezdravý talíř“. Vystřhněte si z letáků obrázky různých potravin a z bílého papíru dva velké kruhy (talíře). Roztřiďte potraviny na "talíře" – zdravé x nezdravé a poté je na na ně nalepte.

Ozdobený kapesník 
- Vyrobte si s dětmi kapesník z papíru a ozdobte jej geometrickými tvary. Dítě si z papíru vystřihne čtverec o libovolné velikosti a poté na něj pastelkami nakreslí různě barevné geometrické tvary. Mladšímu dítěti můžete tvary předkreslit a ono se pokusí tvar napodobit, případně může vámi nakreslený tvar obtáhnout.

,,Kuba řekl“ 
- Zahrajte si s dětmi hru na procvičení celého těla. Dávejte si s dítětem navzájem pokyny: "Kuba řekl: .... (například: zvedni pravou ruku, lehni si na záda, chytni se za ucho,..)

Hry s hláskami
- Procvičujte s dětmi počáteční hlásku slov. Např.: jaké slovo začíná na ,,A“ - auto, autobus, Alenka, Adélka,... Děti se snaží vymyslet slova na určitou hlásku.
- Určování první hlásky ve slově. Např.: na jakou hlásku začíná slovo "maminka" - ,,M“. Pokud se dítěti nedaří určit první hláska, nevadí. Zkuste, aby určily alespoň první slabiku ve slově.  Např.: na jakou slabiku začíná slovo "maminka" - ,,MA“.
- Zkuste s dětmi vytleskat slovo a určit počet slabik. Např.: „MA - MIN -KA" (3 slabiky).

Prstové básničky
Vydalo se na výlet ukážeme ruku s roztaženými prsty
výletníčků malých pět. střídavě dáváme prsty v pěst a natahujeme
První panáček sedl na vláček postupně ukazujeme prsty od palce ...
druhý vyplul lodí, třetí vzducholodí. ...
Čtvrtý odjel autobsem ...
a ten pátý, chudinka musel běžet klusem. ... k malíčku
                                         
Bub, bum, bum, bum, bum, bum, tlučeme pěstni o sebe
pět panáčků staví dům. ukážeme ruku s roztaženými prsty
První cihly dováží, druhý písek přesýpá, postupně ukazujeme prsty od palce ...
třetí kůly zaráží, čtvrtý s vodou pospíchá, ...
a ten malý maltu míchá, mračí se a stále vzdychá, ... k malíčku
že ho v botě něco píchá. dotýkání se ukazováčkem jedné ruky dlaně druhé ruky

Geometrické tvary
- Vystřihněte si alespoň 12 geometrických tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník a obdélník) z různě barevných papírů.
- Dítě se pokusí roztřídit geometrické tvary podle: barev, tvarů, barev a tvarů současně. 
- Dále si může z tvarů skládat různé obrázky dle fantazie (panáček, květina, auto,...).
- S tvary můžete dále počítat, určovat více x méně x stejně, apod.
- Rodič může dítěti tvary naskládat do logické řady a dítě určí, který tvar bude do řady následovat (např.: čtverec - kruh - čtverec - kruh - ? ... dítě určí, že dalším tvarem bude čtverec).

Poznávání zvuků
- Dítěti zavažte oči šátkem a dělejte různé zvuky, které by mělo sluchm poznat (klepání na dveře, tleskání, zvonek, šustění sáčkem, odemykání klíčem, zvuk tekoucí vody,...).
- Zvuky lze poznávat kdekoli. Můžete jít tedy na procházku za humna, do lesa, do vesnice a dítě může opět poznávat (zpěv ptáků, zvuk projíždějícího traktoru, motorové pily, štěkání psa,...).

Pomoc mamince a tatínkovi
- Mnoho dovedností dítě získá zapojením do běžných činností a prací doma i venku, proto doporučujeme zapojovat děti v co největší míře a vést je k samostatnosti.

Interaktivní pracovní učebnice
Pro starší děti je možné zdarma využít interaktivní pracovní učebnici "Zápis je tu", která je primárně určená dětem před zápisem do školy, nicméně jsou v ní úkoly, které mohou zvládnout i děti mladší. Učebnice je dostupná na odkazu: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc 

- nevšední obysy těla pdfzde
- kuličková dráha pdfzde
- zábava s vrtulkou pdfzde
- hry na zahnání nudy pdfzde
- výroba papírového motýla pdfzde
- pokus "Bojácné barvy" pdfzde
- rozfoukávání barev na rozvoj představivosti dovednosti práce s dechem jpgzde
- výroba domácí modelovací hmoty jpgzde
- domácí zvířata a jejich mláďata, šnečí závody pdfzde
- úkoly na rozvoj slovní zásoby z časopisu Dráček pdfzde
- tvoření s pomocí různých předmětů pdfzde
- hravé počítání pdfzde
- obkreslování nasbíraných kamínků jpgzde
- kreslení stínů a psaní do soli pdfzde
- dokreslování květin jpgzde
- úkoly ke Dni matek pdfzde
- kresba postavy s motivací jpgzde
- venkovní hrátky pro celou rodinu pdfzde
- tvoření jarní mandaly jpgzde
- jóga pro děti pdfzde
- různé hry pro zahnání nudy pdfzde
- chození po dráze jpgzde
- jarní básně s pohybem pdfzde
- procvičování motoriky a koordinace pohybů s pomocí kolíčku a malých předmětů jpgzde
- výroba antistresového míčku pro děti, ale i pro rodiče pdfzde
- obkreslování stínů jpgzde
- urči polohu věcí (procvičování orientace na ploše a užitíí předložek) jpgzde
- procvičování pravo-levé orientace jpgzde
- pohádka o řepě jpgzde
- pracovní list s hledáním písmena "P" jpgzde
- procvičování zrakového vnímání s kostkami a platem od vajíček jpgzde
- Jaké zvyky dodržujeme o velikonočním týdnu? jpgzde
- grafomotorika Kraslice jpgzde
- hledání dvou stejných kraslic jpgzde
- činnosti s jarní tematikou na rozvoj jazyka a poznatků o okolním prosředí: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/JARO-UZ-SE-PROBOUZI.html/
- 15 jarních aktivit na doma i ven  jpgzde
- jarní procházka s úkoly jpegzde
- na procházce detektivem jpgzde
- určování znaků jara jpgzde
- hledání rýmů jpgzde
- přepis tiskacího písma podle vzoru jpegzde
- velikonoční koleda jpegzde
- Velikonoční pohádka jpegzde
- křížovka Zvířata pdf zde
- hrátky s auty pdfzde
- obrázkové hraní s kostkami pdfzde
- domalovánka Tulipán jpgzde
- grafomotorika Cesty zvířat jpegzde
- grafomotorika Sluneční paprsky jpgzde
- počítání vajíček  jpgzde
- hledání správného počtu květin jpegzde
- výroba domácí modelíny jpgzde a hry s ní
          * například: tvoření kuliček, válečků a jejich počítání a třídění, tvoření postaviček a hra divadla s postavičkami, vnímání a pojmenování vlastností
          modelíny
- výroba jarních zápichů jpgzde
- malování na kamínky jpgzde
- otiskování zajíců jpegzde 

Inspirace je možné nalézt na těchto odkazech:

- videa využitelná ke vzdělávání předškolních dětí: https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
- pracovní listy a další činnosti: https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
- interaktivní a další materiály: http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=A&nazev=predskolni-vzdelavani
- cvičení s dětmi: https://www.facebook.com/svistivpohybu/
- jóga pro děti: https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs
                           https://www.youtube.com/watch?v=gk1OHQ-W6i0
                           https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8
- webináře pro rodiče: http://www.nevychova.cz
www.predskolaci.cz
- www.detsky-web.cz
- www.hrajeme-si.cz
- krokotak.com
- www.tvorivedeti.cz
- www.sikovny-cvrcek.cz
- www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
- www.primainspirace.cz
http://zdrava5.cz/pro-deti