MŠ ŠumvaldMateřská škola se nachází v budově bývalé mlékárny, která byla v roce 1946 přebudována na mateřskou školu, a postupem času byly přistavovány další prostory školy. Nedaleko od budovy MŠ se nachází základní škola, jejíž součástí je školní jídelna, která poskytuje celodenní stravu dětem v MŠ. Okolí mateřské školy je klidné bez dopravního ruchu. Před školou protéká potok Dražůvka, na budovu MŠ navazuje sokolský stadion a školní zahrada mateřské školy. Stadion je ve správě Obce Šumvald, ale je mateřské škole k dispozici pro pořádání různých akcí (sportovní dny, dopravní hřiště, tělovýchovná akademie pořádaná ve spolupráci se základní školou). Zahrada MŠ prošla v roce 2009 rekonstrukcí a na podzim roku 2015 zde byly vybudovány další nové hrací prvky, které splňují veškeré normy týkající se předškolního vzdělávání. Prostory mateřské školy jsou postupně modernizovány a doplňovány novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami.

Děti jsou na každý školní rok rozděleny do tříd podle naplnění kapacity MŠ a věkového složení všech dětí v MŠ tak, aby byla zajištěna bezpečnost děti při vzdělávání a byly dodrženy ustanovení legislativních dokumentů. Věkové složení tříd je spíše heterogenní, což vede děti k vzájemné toleranci, spolupráci a komunikaci starších s mladšími, jejich vzájemné pomoci a motivaci.

Vzdělávání dětí zajišťuje šest učitelek mateřské školy, jedna asistentka pedagoga, ve třídě se zařazenými dvouletými dětmi vypomáhá chůva, o chod mateřské školy se starají dvě provozní pracovnice.

 • Mgr. Eliška Pelíšková, ředitelka školy (dlouhodobě nepřítomna)
 • Bc. Stanislava Vybíhalová, zástupkyně statutárního orgánu
 • Bc. Andrea Axmannová, učitelka
 • Alena Bartuňková, učitelka
 • Bc. Jaroslava Číková, učitelka
 • Tereza Ficková, učitelka
 • Bc. Nikola Horníková, učitelka
 • Dagmar Mathonová, asistentka pedagoga
 • Bronislava Růžičková, školní asistentka
 • Pavlína Dubová, provozní pracovnice
 • Ilona Krestýnová, provozní pracovnice
 • Zdenka Štybnerová, účetní