Organizace školního roku 2023 / 2024

Začátek školního roku     po 4. 9. 
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny

pondělí 25. prosince 2023 -  úterý 2. ledna 2024
- vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny pondělí 4. 3. – 8. 3. 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
Hlavní (letní) prázdniny pondělí 1.7.2024- čtvrtek 30.8. 2024Provoz v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola Šumvald po dohodě se zřizovatelem oznamuje,

že bude její provoz v době hlavních prázdnin od 8. 7. 2024 do 2.8. 2024 přerušen.

Následně bude další týdny od 5.8. 2024 do 23.8.2024 provoz v mateřské škole omezen.

Poslední týden v srpnu 26.8. 2024 až 30.8. 2024  bude mateřská škola uzavřena. 

Provoz v novém školním roce bude zahájen 2. 9. 2024.

V době přerušení provozu školy je možné využít péče o dítě v jiných zařízeních podle živnostenského zákona (např. v dětské skupině).
Scházení a rozcházení dětí

Děti se schází od 6:00 hodin do 8:00 hodin, děti s povinnou předškolní docházkou do 7:30 hodin. Po obědě děti se děti rozchází od 11:45 hodin do 12:15 hodin. Odpoledne se děti rozchází od 14:15 hodin do 16:00 hodin.

Mateřská škola se odemyká v 6:00 hodin, uzamyká se v 16:00 hodin. Ve výjimečných případech z nepředvídatelných důvodů (dopravní zácpa z důvodu nehody, vážné zdravotní důvody, apod.) je nutné kontaktovat (736 262 919) mateřskou školu a sdělit předběžnou dobu zpoždění.

Budova školy je po celou dobu provozu školy uzamčena. V době scházení a rozcházení dětí se zákonní zástupci dostanou do školy po zadání přístupového kódu na klávesnici u vchodu.
V ostatních případech jsou příchozím osobám dveře otevřeny elektrickým vrátným po zazvonění a identifikaci osoby pracovníkem školy prostřednictvím videotelefonu.

Provoz ve třídách

6:00 – 7:15     II. třída
7:15 – 15:00 všechny třídy
15:00 – 15:30 I.,II. třída
15:30 – 16:00 II. třída

 

Úřední hodiny:
Zástupkyně statutárního orgánu: Bc. Stanislava Vybíhalová

  •  pondělí – 8:00 - 9:30 /12:30 - 13:00 - zaměstnanci školy
  •  úterý – 8:00 - 9:30 - zákonní zástupci
  •  čtvrtek – 12:30 - 14:30 - zákonní zástupci
  •  individuální - domluva předem

Pedagogičtí pracovníci: 
  • po předchodí domluvěÚplata za předškolní vzdělávání

Úplata na školní rok 2022/2023 činí 220 Kč za měsíc. Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Úplatu hradí zákonní zástupci v hotovosti pedagogickému pracovníkovi ve  třídě, nebo na účet školy 1809624349/0800. 

Úplatu je možné hradit předem na více měsíců. V tomto případě nesmí částka zaplacená na podzim přesáhnout výši úplaty za daný kalendářní rok a na počátku kalendářního roku nesmí zaplacená částka přesáhnout výši úplaty za leden až červen. V případě zadání trvalého příkazu je třeba nastavit příkaz tak, aby platby neprobíhaly v červenci a v srpnu.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, bude předškolní vzdělávání dítěte ukončeno podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do konce předškolního vzdělávání, tedy v období, kdy dítě plní povinné předškolní vzdělávání.

Stravné

Stravné hradí zákonní zástupci poskytovateli stravování v mateřské škole, kterým je Školní jídelna Základní školy Šumvald. Stravné je možné hradit prostřednictví inkasa zpětně po vyúčtování daného měsíce, nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny (tato platba se uskutečňuje předem, na začátku daného měsíce). Termín vybírání stravného určuje vedoucí školní jídelny.

V případech, kdy neproběhne inkasní platba, jsou zákonní zástupci vyzváni k neprodlené hotovostní platbě.