Poslední termín splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání je 15. den v měsíci.

AKCE ŠKOLY JSOU ROZVRŽENY TAK, ABY BYLY ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENY V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.
Každý měsíc je pro děti připravena minimálně jedna akce, divadlo, výlet...