V záložce Aktivity pro děti naleznete odkazy na webové stránky a nápady, jak své děti zabavit a současně u nich rozvíjet oblast biologickou, psychickou i sociální. Aktivity pro děti budou po dobu zavření MŠ pravidelně aktualizovány.

Doporučujeme využívat pohybových aktivit k rozvoji fyzických dovedností dětí (pohyb v různém terénu, zdolávání různých překážek, jízda na dětských dopravních prostředcích, hry s míčem a dalšími pomůckami, volný tanec do rytmu písně,...).

Pro rozvoj všech oblastí  řeči je výborná komunikace (povídání, kladení otázek, komentování zážitků a pracovních postupů, čtení s porozuměním, obrázkové čtení, nácvik říkanek, hry s mluvidly - šklebení, vyplazování jazyka, olizování, nafukování tváří).