Činnosti a hry:

- nevšední obysy těla pdfzde
- kuličková dráha pdfzde
- zábava s vrtulkou pdfzde
- hry na zahnání nudy pdfzde
- výroba papírového motýla pdfzde
- pokus "Bojácné barvy" pdfzde
- rozfoukávání barev na rozvoj představivosti dovednosti práce s dechem jpgzde
- výroba domácí modelovací hmoty jpgzde
- domácí zvířata a jejich mláďata, šnečí závody pdfzde
- úkoly na rozvoj slovní zásoby z časopisu Dráček pdfzde
- tvoření s pomocí různých předmětů pdfzde
- hravé počítání pdfzde
- obkreslování nasbíraných kamínků jpgzde
- kreslení stínů a psaní do soli pdfzde
- dokreslování květin jpgzde
- úkoly ke Dni matek pdfzde
- kresba postavy s motivací jpgzde
- venkovní hrátky pro celou rodinu pdfzde
- tvoření jarní mandaly jpgzde
- jóga pro děti pdfzde
- různé hry pro zahnání nudy pdfzde
- chození po dráze jpgzde
- jarní básně s pohybem pdfzde
- procvičování motoriky a koordinace pohybů s pomocí kolíčku a malých předmětů jpgzde
- výroba antistresového míčku pro děti, ale i pro rodiče pdfzde
- obkreslování stínů jpgzde
- urči polohu věcí (procvičování orientace na ploše a užitíí předložek) jpgzde
- procvičování pravo-levé orientace jpgzde
- pohádka o řepě jpgzde
- pracovní list s hledáním písmena "P" jpgzde
- procvičování zrakového vnímání s kostkami a platem od vajíček jpgzde
- Jaké zvyky dodržujeme o velikonočním týdnu? jpgzde
- grafomotorika Kraslice jpgzde
- hledání dvou stejných kraslic jpgzde
- činnosti s jarní tematikou na rozvoj jazyka a poznatků o okolním prosředí: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/JARO-UZ-SE-PROBOUZI.html/
- 15 jarních aktivit na doma i ven jpgzde
- jarní procházka s úkoly jpegzde
- na procházce detektivem jpgzde
- určování znaků jara jpgzde
- hledání rýmů jpgzde
- přepis tiskacího písma podle vzoru jpegzde
- velikonoční koleda jpegzde
- Velikonoční pohádka jpegzde
- křížovka Zvířatapdf zde
- hrátky s auty pdfzde
- obrázkové hraní s kostkami pdfzde
- domalovánka Tulipán jpgzde
- grafomotorika Cesty zvířat jpegzde
- grafomotorika Sluneční paprsky jpgzde
- počítání vajíček jpgzde
- hledání správného počtu květin jpegzde
- výroba domácí modelíny jpgzde a hry s ní
          * například: tvoření kuliček, válečků a jejich počítání a třídění, tvoření postaviček a hra divadla s postavičkami, vnímání a pojmenování vlastností
          modelíny
- výroba jarních zápichů jpgzde
- malování na kamínky jpgzde
- otiskování zajíců jpegzde 

Inspirace je možné nalézt na těchto odkazech:

- videa využitelná ke vzdělávání předškolních dětí: https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
- pracovní listy a další činnosti: https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
- interaktivní a další materiály: http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=A&nazev=predskolni-vzdelavani
- cvičení s dětmi: https://www.facebook.com/svistivpohybu/
- jóga pro děti: https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs
                           https://www.youtube.com/watch?v=gk1OHQ-W6i0
                           https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8
- webináře pro rodiče: http://www.nevychova.cz
www.predskolaci.cz
- www.detsky-web.cz
- www.hrajeme-si.cz
- krokotak.com
- www.tvorivedeti.cz
- www.sikovny-cvrcek.cz
- www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
- www.primainspirace.cz
http://zdrava5.cz/pro-deti