ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Termín: 7. května v čase od 12:30 do 15:30 hodin.

K zápisu je třeba přijít s dítětem a přinést:
   - občanský průkaz zákonného zástupce,
   - rodný list dítěte,
   - vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k PV
   
Formulář žádosti s vyjádřením lékaře si můžete také vyzvednout v mateřské škole. Dokumenty ke stažení a tisku naleznete v záložce dokumenty. V záložce také najdete kritéria  pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Dle Školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou pěti let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
   - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;
   - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů;
   - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
   - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se týká také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky s výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy.Případné dotazy zodpoví zástupkyně statutárního orgánu Bc. Stanislava Vybíhalová na tel. čísle 739 370 772.
 

Den otevřených dveří 2024

Ve středu 10. dubna proběhne od 7:30 do 9:30 hodin v Mateřské škole Šumvald "Den otevřených dveří".

V tomto čase jste srdečně zváni na prohlídku mateřské školy.