Termín: 10. května v čase od 13:00 do 16:00 hodin.

K zápisu je třeba přijít s dítětem a přinést:
   - občanský průkaz zákonného zástupce,
   - rodný list dítěte,
   - vyplněnou pdfŽádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
   - potvrzené pdfVyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šumvald na školní rok 2023/2024.
Formulář žádosti a vyjádření lékaře si můžete také vyzvednout v mateřské škole.

Dle Školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou pěti let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
   - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;
   - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů;
   - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
   - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se týká také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky s výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy.

pdfKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Případné dotazy zodpoví ředitelka mateřské školy Mgr. Eliška Pelíšková, nebo zástupkyně statutárního orgánu na tel. čísle 739 370 772.