Termín: 2. května v čase od 15:30 do 17:00 hodin

Prezentaci školy naleznete pdfzde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete pdfzde.

K zápisu je třeba přijít s dítětem a přinést:
          - občanský průkaz zákonného zástupce,
          - rodný list dítěte,
          - vyplněnou pdfŽádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
          - potvrzené pdfVyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šumvald na školní rok 2022/2023.
V případě, že nemáte možnost si výše uvedené formuláře vytisknout, můžete si je kdykoli vyzvednout v mateřské škole v provozní době školy
(6:00 - 16:00 hodin).

Dle Školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou pěti let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
          - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;
          - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů;
          - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
          - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se týká také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky s výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy.

Případné dotazy zodpoví ředitelka mateřské školy Mgr. Eliška Skácelová na tel. čísle 739 370 772.