Mateřská škola Šumvald po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že bude její provoz v době hlavních prázdnin od 4. 7. 2022 do 15. 7. 2022
a od 15. 8. 2022 do 31. 8. 2022 přerušen. Provoz v novém školním roce bude zahájen 1. 9. 2022.

V době přerušení provozu školy je možné využít péče o dítě v jiných zařízeních podle živnostenského zákona (např. v dětské skupině).
Seznam dětských skupin je dostupný na adrese: http://www.dsmpsv.cz.