Dle aktuálních mimořádných opatření prosím o dodržení těchto pravidel:
• do prostor školy vstupuje s dítětem pouze jedna osoba oprávněná k přivádění / odvádění dítěte (s výjimkou mladších sourozenců, které nelze nechat samotné před školou);
• doba pobytu v prostorách školy bude minimalizována a po celou dobu budou dodrženy rozestupy mezi osobami minimálně 1,5 metru;
• osoby vstupující do školy mají povinnost mít chráněny dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (např.: FFP 2 / KN 95), děti od zahájení povinné školní docházky do 15 let rouškou.

Děkuji