Informace k plaveckému kurzu dětí s povinným předškolním vzděláváním (děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 5 let) naleznetedocxzde.
Účast na plaveckém kurzu je dobrovolná a je nad rámec vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu, proto je za úplatu.
Nahlášení dítěte do kurzu spolu se zaplacením poplatku je možné ve středu 1. 9. 2021 do 8:00 hodin. Jiný termín je možné si telefonicky domluvit s ředitelkou školy.