S účinností od 9. července jsou zákonní zástupci dětí povinni informovat před vzděláváním dítěte mateřskou školu o cestách dítěte do zahraničí
v posledních 14 dnech, které přesahují 12 hodin / 24 hodin (sousední země).

Dítě do 6 let nepodléhá povinnosti testování po návratu ze zahraničí.

V případě návratu ze země s velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy je dítěti zakázána osobní přítomnost na vzdělávání po dobu 7 dní / 10 dní
od vstupu do ČR dle platného mimořádného opatření.