Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí ve středu 9. 6. 2021 v době od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin. Při převzetí rozhodnutí jim budou poskytnuty důležité informace k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že se zákonným zástupcům termín převzetí rozhodnutí nehodí, domluví si s ředitelkou telefonicky na čísle 739 370 772 individuální termín převzetí rozhodnutí.