Od 10. 5. 2021 je zajištěn provoz školy v běžném režimu pro všechny děti bez povinnosti testování a ochrany dýchacích cest.

Na pondělí budou automaticky nahlášeny všechny děti s výjimkou dětí, které měly koncem února absenci delší než 5 pracovních dnů. Případné odhlášení / nahlášení dítěte proveďte osobně či telefonicky na čísle 736 262 919. Děti budou nahlášeny na stejný typ docházky jako v únoru (polodenní / celodenní). Případnou změnu docházky nahlaste opět na výše uvedeném telefonním čísle.

Osoby vstupující do školy (kromě přijatých dětí) jsou povinny mít chráněné dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem typu FFP2, KN 95.

Prosím zákonné zástupce, aby zajistili, že s dítětem do prostor školy bude vstupovat pouze jedna osoba oprávněná k přivádění / odvádění dítěte. Osoba přivádějící / odvádějící dítě bude minimalizovat dobu pobytu v prostorách školy a po celou dobu bude dodržovat rozestupy minimálně 2 metry s dalšími osobami ve škole.

Vstup do školy je nově zabezpečen elektrickým vrátným a kamerami se záznamem. Více informací o zabezpečení školy dostanete v písemné podobě od třídních učitelek po nástupu dítěte do školy.

V nejbližší době bude vydán dodatek k Vnitřnímu předpisu k úplatě, který bude zveřejněn na hlavní nástěnce u schodiště a na webových stránkách školy. Dodatek bude upravovat výši úplaty za předškolní vzdělávání a termín splatnosti úplaty. Případné přeplatky úplaty budou vyřešeny individuálně.

Už se moc těšíme na opětovné setkání s dětmi v mateřské škole.