Termín zápisu : 3. května – 9. května
Organizace: bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Podání žádosti je možné provést těmito způsoby:
    - datovou schránkou – bcpk2ba (datovou schránku lze zdarma zřídit);
    - e-mailem s elektronickými podpisy dokumentů – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
    - poštou – Mateřská škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace, 783 85 Šumvald 199
    - vhozením do poštovní schránky školy;
    - ve výjimečných případech osobní podání dle předchozí domluvy s ředitelkou školy.

Náležitosti žádosti:
   - vyplněná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pdfzde s podpisy obou zákonných zástupců (v případě rozsudkem svěřené péče
      pouze jednoho zákonný zástupce, je třeba do žádosti napsat číslo rozsudku o svěření dítěte do péče);
   - prostá kopie / sken rodného listu dítěte;
   - vyplněné a lékařem potvrzené Vyjádření k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Šumvald na školní rok 2021/2022 pdfzde.

V případě, že si zákonný zástupce nemůže formuláře vytisknout, dohodne se s ředitelkou na termínu vyzvednutí vytištěných formulářů v mateřské škole.

Dle Školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou pěti let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
    - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;
    - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů;
    - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
    - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se týká také dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, s výjimkou dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy.

Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ze dne 1. 4. 2021 pdfzde, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem. O výsledku řízení budou zákonní zástupci informováni.

Případné dotazy zodpoví ředitelka mateřské školy Mgr. Eliška Skácelová na tel. čísle 739 370 772 nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..