Na základě usnesení vlády se omezuje s účinností od 27. února 2021 do 21. března 2021 provoz mateřské školy a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Zákonní zástupci si mohou zažádat o ošetřovné. Informace o ošetřovném jsou dostupné na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel zákonní zástupci nepotřebují žádné potvrzení školy o jejím uzavření.

Dětem zaměstnanců kritické infrastruktury bude nezbytná péče poskytnuta v Mateřské škole Uničov. Podrobnosti k umístění dítěte jsou dostupné na http://unicov.cz/o-deti-zamestnancu-klicovych-profesi-bude-i-nadale-postarano/d-22859.

Další informace budou zveřejňovány postupně dle pokynů MŠMT, proto prosím sledujte webové stránky školy nebo příspěvky v uzavřené facebookové skupině.