Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření se omezuje vstup třetích osob do mateřské školy a jejich kontakt s osobami v prostorách školy.
  • Prosím zákonné zástupce, aby zajistili, že s dítětem do prostor školy vstupuje pouze jedna osoba oprávněná k přivádění / odvádění dítěte, ostatní osoby mohou čekat před školou (výjimkou jsou mladší sourozenci dětí, které nelze nechat samotné před školou).
  • Osoba přivádějící / odvádějící dítě bude minimalizovat dobu pobytu v prostorách školy a po celou dobu bude dodržovat rozestupy minimálně 2 metry s dalšími osobami ve škole.
  • V případě většího počtu osob v prostorách školy, kdy není možné dodržet patřičné rozestupy, osoba přivádějící / odvádějící dítě počká, než se počet osob sníží tak, aby mohly být rozestupy dodrženy.

Na základě mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od čtvrtku 25. února je možný vstup do školy pouze:
  • respirátorem nebo obdobným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % (např.: FFP/KN 95);
  • nebo zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím normu ČSN EN 14683+AC.
Do konce února bude akceptováno používání i ostatních ochranných prostředků (bavlněná rouška, nákrčník, šála), ale od 1. března nebude osobám bez výše uvedené ochrany dýchacích cest umožněn vstup do prostor školy.


Děkuji za pochopení a důsledné dodržování výše uvedených pravidel.