Níže jsou uvedeny posttraumatické příznaky, které mateřské škole zaslala paní psycholožka, která spolu s příslušníkem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vedla preventivní program pro děti. Příznaky se mohou u dětí projevit v souvislosti s proběhnutými povodněmi, proto je dobré děti sledovat a v případě výraznějších změn se obrátit na odbornou pomoc. Symptomy se mohou objevovat i po delším časovém období (až 6 i více měsících po události), kdy odezní prvotní stádium šoku.

Posttraumatické příznaky:
• nadměrné rozrušení;
• stažení se;
• dítě je citlivé na změnu, která pro něj znamená nejistotu;
• disociace (otupělost, dítě působí dojmem, že je „mimo sebe“);
• pocity necitlivosti, „zmrznutí“;
• opakované znovuprožívání traumatu ve hře;
• potíže se spánkem (často se budí);
• přehnané emocionální reakce (strach a zlost);
• dítě více přemýšlí o smutných věcech;
• problémy s pozorností;
• somatické potíže jako je bolest bříška nebo hlavy;
• regrese do ranějších stadií vývoje.