Mateřská škola Šumvald po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že bude její provoz v době hlavních prázdnin od 29. 7. 2019
do 31. 8. 2019 přerušen. Provoz v novém školním roce bude zahájen 2. 9. 2019.  V době přerušení provozu je možné využít
péče o dítě v jiných zařízeních podle živnostenského zákona (např. v dětské skupině). Seznam dětských skupin je dostupný
na adrese: http://www.dsmpsv.cz.